HỘI TRƯỜNG

TỔNG QUAN

Hội trường

Hội trường

Hội trường

Hội trường

Hội trường

Hội trường

Hội trường

THÔNG TIN

Hội trường rộng rãi với phòng hội nghị được trang bị đầy đủ, Đoàn 295 có phòng thích hợp cho nhu cầu thương mại hay giải trí. Cho dù là dịp nào, thì vị trí tiện lợi và dịch vụ cá nhân hóa của Đoàn sẽ đảm bảo cho khách hàng có được một sự kiện thành công và đáng nhớ..

QUY MÔ CÁC PHÒNG HỌP

STT

Kiểu nhà hát

Kiểu chữ U

Kiểu lớp học

Ghi chú

1

Số lượng    

Số lượng    

Số lượng    

Sức chứa

Số lượng   

Sức chứa

 

2

02             phòng

500-800
khách                     

10
phòng

20-100

khách

10
 phòng

20-100
khách